Debel AS - Gardiner og badetilbehør
Vis
debel_topbillede.jpg
omdebel_se.gif

Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med att välja en DEBEL-produkt. På DEBEL försäkrar vi därför att våra solavskärmningsprodukter alltid följer EU-kommissionens beslut EN 477 (2011/477/EU) och produktsäkerhetslagen. De nya bestämmelserna gäller på alla platser där barn vistas. Bestämmelserna har primärt fokus på kedje- och snörlängd i förhållande till golv, samt säkerhetsanordningar. Det finns också nya riktlinjer för varningar, där det bland annat är ett krav att skylten nederst på sidan ska vara synlig på säljstativet.
 

Vi rekommenderar följande:
Småbarn kan strypas i öglor som uppstått på snören, kedjor och band samt på manöverlinor. Se till att linorna är utom räckhåll för barn, för att undvika stryp- och insnärjningsolyckor. Linor kan sno sig runt halsen på ett barn. Flytta bort sängar och andra möbler från linor till solskydd och andra gardiner. Knyt inte ihop linor. Se till att linor inte tvinnas ihop eller bildar en snara. 

 

Använd alltid de säkerhetsanordningar som medföljer våra produkter. Om du skulle tappa bort eller råka förstöra säkerhetsanordningen kan du vända till till din DEBEL-återförsäljare.

 

Vi uppmanar alla att följa de monteringsanvisningar som medföljer våra produkter. Dessutom finns anvisningarna här på web-sidan - Mät & montera.

 

Har du ytterligare frågor gällande säkerheten kring våra produkter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0371-570630.


 


 

 

CHILD_SAFE_EU
DEBEL AB · Anderstorpsvägen 24 · 332 36 Gislaved · Sweden